Kawagoe Hikawa Shrine

Kawagoe Hikawa Shrine

Festival at Hikawa Shrine!

-

© 2022 MisoDog